Disclaimer

De beste aanbieders voor Disclaimer

Over Tripsy.nl Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.Tripsy.nl. Door gebruik van deze website verbindt de gebruiker zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.
Tripsy heeft deze website met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Tripsy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door Tripsy verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige content.
Het gebruik van Tripsy is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het boeken van een accommodatie of reis, de aankoop van een product of dienst, het afsluiten van een verzekering of enig ander product of dienst als resultaat van op Tripsy verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van de website.

Intellectuele eigendom

De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Tripsy . Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tripsy de informatie op deze website op te slaan (uitgezonderd die informatie die nodig is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Door het plaatsen van content op de website geeft de bezoeker Tripsy het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de content in alle nu bekende en toekomstige openbaar te maken en te verveelvoudigen.
De bezoeker geeft Tripsy het recht om, als licentienemer van zijn of haar content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de bezoeker ingestuurde content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.
De bezoeker geeft Tripsy bij dezen een volmacht om, indien en voor zover Tripsy niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken/onrechtmatige handelingen, namens de bezoeker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de bezoeker ten aanzien van de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de bezoeker handelen ten aanzien van de content.

Verantwoordelijkheden bezoeker

De bezoeker garandeert dat de op de website geplaatste content correct, accuraat en niet misleidend is.
De bezoeker garandeert dat, met het plaatsen van de content op de website, geen inbreuk gepleegd wordt op andermans rechten en hij/zij niet onrechtmatig handelt.

Cookies

Tripsy.nl maakt gebruik van cookies. Middels deze cookies is Tripsy in staat de computer te herkennen bij een volgend bezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze website op de harde schijf van de computer zet. Tripsy identificeert met deze cookies geen personen maar computers.
Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die door de gebruiker zijn ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op verschillende websites die bezocht worden beter op de behoeften en interesses van de bezoeker af te stemmen. Zo maakt Tripsy gebruik van de mogelijkheid om, op andere websites dan Tripsy.nl, voor de bezoeker relevante reclame te tonen.
Het is mogelijk je internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet bewaard worden.
Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we naar het helpmenu van de eigen browser. Voor uitgebreide informatie adviseren we de uitleg van de consumentenbond te raadplegen.
Indien een adverteerder een cookie, pixel of andere technologie toevoegt aan materiaal dat Tripsy op een website publiceert dient de adverteerder zich te houden aan de ter zake van toepassing zijnde wetgeving, gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede aan de eventueel nader door Tripsy daaraan gestelde regels.

Verstrekking aan derden

Tripsy verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij onze bezoekers uitdrukkelijk schriftelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens is Tripsy in staat Tripsy verder te optimaliseren.
Tripsy behoudt zich het recht voor beoordelingen van bezoekers ook te plaatsen op andere in het beheer van Tripsy zijnde websites en haar partners, hetzij plaatsing van de beoordeling op websites waarvan een deel van de inhoud verzorgd wordt door Tripsy . Het gaat hierbij dus alleen om de tekst en niet om de cookie informatie. Tripsy is tevens gerechtigd de door de bezoeker op de website geplaatste naam te gebruiken in relatie tot de door de bezoeker ingestuurde content. Tripsy is gerechtigd de beoordelingen van de bezoekers te vertalen naar een andere taal dan het Nederlands.
Tripsy werkt samen met partners in de reisbranche. De partners versturen een e-mail naar hun klanten met daarbij het verzoek een beoordeling achter te laten. Deze beoordeling wordt zowel getoond op Tripsy als op de website van de partner.

Links naar andere websites

Tripsy.nl bevat links naar websites van derden. Tripsy is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door Tripsy houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Disclaimer activiteiten

Weer Disclaimer
Waarom kom jij in Disclaimer?
Winkelen
0
Eten & drinken
0
Cultuur
0
Bezienswaardigheden
0
Musea
0
Geschiedenis
0
Ontspanning
0
Leuk om te weten over Disclaimer
Helaas zijn er geen berichten voor Disclaimer